Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbiakat! Az IFocus Webfejlesztés Kft. által üzemeltetett www.ifocus.hu címen elérhető weboldal megnyitásával Ön teljes mértékben elfogadja az itt felsorolt feltételeket. Kérjük, amennyiben nem ért egyet a feltételekkel, ne nyissa meg web-oldalainkat!

  1. A jelen weboldal és valamennyi, az IFocus Webfejlesztés Kft. -re vagy publikációira és szolgáltatásaira vonatkozó információt, nevet, képet, fényképet, logót és ikont "MEGTEKINTETT ÁLLAPOTBAN" adunk közre, mindennemű kijelentés vagy megerősítés és mindennemű kifejezett vagy hallgatólagos garancia nélkül, ideértve, de nem korlátozva az értékesíthetőségre, egy konkrét célra való alkalmasságra, vagy a törvénysértés kizárására vonatkozó hallgatólagos garanciákat. A jelen oldalon közölt információ nem az Ön egyéni igényeinek kielégítését célozza, tehát az Ön kizárólagos felelőssége, hogy az információ bárminemű felhasználása előtt meggyőződjön arról, hogy az megfelel-e az Ön céljainak.
  2. Az IFocus Webfejlesztés Kft. vagy bármely (az iFocus Cégcsoport –hoz tartozó) vállalkozása illetve alkalmazottja semmilyen esetben sem felelős semminemű olyan kárért , - ideértve a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából minden közvetlen, speciális, közvetett vagy következményes kárt - amely a jelen weboldalhoz való hozzáférésből vagy az oldal felhasználásából, illetve az itt közölt információ felhasználásából vagy terjesztéséből illetve ezekkel kapcsolatosan ered.
  3. A jelen weboldal tartalmazhat pontatlanságokat vagy nyomdahibákat, amelyeket az IFocus Webfejlesztés Kft. saját belátása szerint észleléskor korrigál. A jelen oldalon közölt információ időszakonként frissítésre is kerül. Az IFocus Webfejlesztés Kft. fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor módosítsa, javítsa, és/vagy változtassa a(z) (www.ifocus.hu) weboldalon található információt, a jelen feltételeket, valamint az oldalon szereplő neveket, képeket, fényképeket, logókat és ikonokat. Mivel az Internet világszerte oldalak ezreiből áll össze, ezért a jelen oldalon keresztül elérhető információk, nevek, képek, fényképek, logók és ikonok az oldal keretein kívülről is eredhetnek. Ezért az IFocus Webfejlesztés Kft. kizár az (www.ifocus.hu) weboldalon, a weboldalon keresztül, vagy a weboldalon kívül beszerzett vagy elért mindennemű tartalomra vonatkozó kötelezettséget vagy felelősséget.
  4. Az IFocus Webfejlesztés Kft. (www.ifocus.hu) termékei, publikációi és szolgáltatásait azonosító védjegyek, márkanevek, képek, logók és fényképek, valamint a weboldal minden dizájnja, szövege és grafikája az IFocus Webfejlesztés Kft. tulajdona. Az itt látható tartalom, kivéve, ha kifejezetten ellenkezőleg rendelkeznek, nem értelmezhető az IFocus Webfejlesztés Kft. licenceinek, szerzői jogainak, vagy egyéb szellemi tulajdonra vonatkozó jogainak átruházásaként.

© MMXIV IFocus Webfejlesztés Kft. Minden jog fenntartva.