A jelen Adatvédelmi Szabályzatban (a továbbiakban: Szabályzat) használt „személyes adatok” kifejezés összhangban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel valamint az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvénnyel olyan információkra vonatkozik, mint például az Ön neve, e-mail címe, amelyek az Ön személyéhez kapcsolódnak, vagy amelyekből Önre vonatkozó következtetés vonható le. Az IFocus Webfejlesztés Kft. az Ön hozzájárulása nélkül nem kezeli az Ön személyes adatait. A következő fejezetekben részletezzük, hogy hogyan és mikor kérünk Önöktől személyes adatokat.

1. Személyes adatok szándékolt használata

A weboldalunkon elérhető szolgáltatásaink többsége nem kíván semmilyen regisztrációt, amely lehetővé teszi, hogy azonossága feltárása nélkül látogassa weboldalunkat. Azonban néhány szolgáltatás (Első lépés – Ajánlatkérés online; Blog – Hozzászólás; Útvonaltervezés – Írjon nekünk) megkövetelheti, hogy, bizonyos mezőket ki kell töltenie (az Ön neve, telefonszáma, e-mail címe). Ebben az esetben, ha Ön úgy dönt, hogy az általunk kért bármelyik személyes információt nem adja meg, előfordulhat, hogy Ön nem tudja eljuttatni hozzánk igényét, kérését illetve kérdést, mi pedig nem tudunk időben eleget tenni az igényének, kérésének illetve nem tudunk válaszolni az Ön kérdéseire.

Az adatok megadásával Ön kifejezett hozzájárulását adja az Ön által megadott személyes adatok kezeléséhez ideértve az adatoknak az alábbiakban részletezett módon történő továbbítását. Az adatkezelés célja, módozatai körében az IFocus Webfejlesztés Kft. a jelen Szabályzat keretei közt jár el, azt nem lépi túl.
Az IFocus Webfejlesztés Kft. sajátos és korlátozott célból kezeli a fentebb említett személyes adatait, amelyekről az információ kérés időpontjában Önt tájékoztatjuk. Például, kezelhetjük a személyes adatait, hogy ajánlatokat és szolgáltatásokat biztosítsunk Önnek az Ön által kért feltételeknek megfelelően, és szolgáltatásokat reklámozzunk, amelyek szerintünk Önt érdeklik, vagy hogy más célból kommunikáljunk Önnel. Az IFocus Webfejlesztés Kft. az Ön adatait csak annyi ideig őrzi, ameddig feltétlenül szükséges az adott célokra, és amíg az megfelel bármely alkalmazható jogi vagy etikai, jelentés és dokumentum megőrzési kötelezettségnek.

2. Információ titokban tartása

Az IFocus Webfejlesztés Kft. nem küldi el, nem osztja meg, vagy más úton nem terjeszti az Ön személyes adatait harmadik fél részére a cégcsoporton kívül. Azonban alkalmanként továbbíthatunk személyes adatokat harmadik fél részére, akik az IFocus Webfejlesztés Kft. -nek vagy az IFocus Webfejlesztés Kft. képviseletében tevékenykednek, vagy kapcsolatban vannak az IFocus Webfejlesztés Kft. tevékenységével, további adatkezelésre, azoknak a céloknak megfelelően, amelyre az adatokat eredetileg kértük.

Az IFocus Webfejlesztés Kft. jogosult személyes adatok továbbítására harmadik fél részére bármely okból. Az ilyen harmadik felek eltérő adatvédelmi szabályzattal dolgozhatnak. Igyekszünk azonban biztosítani, hogy az ilyen harmadik felek ugyanolyan szintű védelmet biztosítsanak, mint az IFocus Webfejlesztés Kft., és ahol csak lehetséges, szerződésben kötelezzük őket, hogy a továbbított adatokat kifejezetten csak az IFocus Webfejlesztés Kft. által jóváhagyott céloknak megfelelően dolgozzák fel.

3. Hozzáférési és törlési jog

Önnek jogában áll, hogy hozzáférjen és frissítse a személyes adatai, illetve hogy kérje azok törlését. A személyes adatok törlésére vonatkozó kérelmekre az IFocus Webfejlesztés Kft. -re is kötelező érvényű, alkalmazható törvényes és etikai jelentési vagy dokumentum iktatási illetve megőrzési kötelezettségek vonatkoznak.

4. Biztonság és bizalmasság

Az IFocus Webfejlesztés Kft. által on-line begyűjtött személyes adatok biztonságának és bizalmasságának védelme érdekében az IFocus Webfejlesztés Kft. olyan adat hálózatokat használ, amelyek védelmét, többek között, szabvány tűzfal és jelszó védelem biztosítja. Kizárólag azok az alkalmazottak férhetnek hozzá a személyes adatokhoz, akiknek dolgozni kell ezekkel az adatokkal. Bár nem tudunk felelősséget vállalni az adatok eltűnéséért, az adatokkal való visszaélésért és módosításukért, megpróbáljuk megelőzni ezeket a kedvezőtlen eseményeket.

5. Névtelen adatok és "cookie"-k

Amikor Ön meglátogatja web-oldalunkat, mi nem gyűjtünk be semmilyen személyes adatot, amíg Ön erre felhatalmazást nem ad.

Az IFocus Webfejlesztés Kft. feldolgozza a névtelen információkat, annak érdekében, hogy az oldal tartalmát tökéletesíthesse, valamint hogy halmozott statisztikát készíthessen azokról az egyénekről, akik belső, piackutatási célokra használják az oldalainkat. Ennek során az IFocus Webfejlesztés Kft. beépíthet úgynevezett "cookie"-kat, amelyek összegyűjtik a felhasználó első szintű domain nevét (pl. a gipszjakab@gmail.com e-mail címből kigyűjtik a "gmail.com"-ot), valamint a hozzáférés dátumát és időpontját. A "cookie"-k önmagukban nem használhatók a felhasználó azonosságának feltárására. A "cookie" egy kis információ egység, amelyet az Ön böngésző programjára küldünk, és a számítógép merev-lemeze tárolja. A "cookie"-k nem rongálják az Ön számítógépét. A böngésző programot be lehet úgy állítani, hogy jelezzen, ha "cookie" érkezik, és ily módon Ön eldöntheti, hogy elfogadja-e az adott "cookie"-t vagy sem.

6. Spamming

Az IFocus Webfejlesztés Kft. nem fogadja el a “spamming” gyakorlatát. A "spamming" az jelenti, hogy kérés nélkül küldenek e-maileket, rendszerint kereskedelmi jellegűeket, nagy számban és ismétlődően olyan címekre, akikkel korábban nem álltak kapcsolatban, illetve akik visszautasították az ilyen küldeményeket.

Ezzel ellentétben, amennyiben az IFocus Webfejlesztés Kft. úgy véli, hogy bizonyos információ Önnek fontos lehet, fenntartja a jogot, hogy erről Önt e-mailen értesítse, de ugyanakkor biztosítja Önnek a szolgáltatás visszautasításának lehetőségét is.

7. Linkek

A jelen Szabályzat csak a IFocus Webfejlesztés Kft. www.ifocus.hu és a www.internetfocus.hu web-oldalra vonatkozik, harmadik felek web-oldalainak kizárásával. Az IFocus Webfejlesztés Kft. linkek segítségével egyéb web-oldalakhoz is kapcsolódhat, amelyek szerintünk érdekelhetik a mi oldalunk látogatóit. Igyekszünk biztosítani, hogy ezek a web-oldalak a legmagasabb színvonalúak legyenek. Azonban a Világháló természetéből adódóan, az IFocus Webfejlesztés Kft. nem szavatolhatja az összes web-oldal link színvonalát, és nem vállalhat felelősséget a nem saját oldalak tartalmáért.

8. IFocus Webfejlesztés Kft. kapcsolattartás

Amennyiben bármilyen kérdése vagy panasza merülne fel a jelen Szabályzat betartásával kapcsolatban, vagy ha Ön bármilyen javaslatot vagy megjegyzést szeretne tenni Adatvédelmi Szabályzatunk színvonalának javítása érdekében, kérjük küldjön e-mailt az alábbi címre: info@ifocus.hu

A jelen Adatvédelmi Szabályzat 2014. évi január hónap 15. napjától a visszavonásig hatályos.

© MMXIV IFocus Webfejlesztés Kft. Minden jog fenntartva.